Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

2016. május 22., vasárnap

160 éve született Nikola Tesla - 'Ingyen-energia' az éterből átalakíthatta volna a világot


Idén 160 éve született Nikola Tesla!

Ki ne hallott volna már Nikola Tesláról (1856 - 1943), a híres szerb feltalálóról, akinek többek között a váltóáramot, indukciós motort és az első rádiót köszönhetjük. Találmányai kétségkívül mai modern világunk létezését alapozták meg; azonban Tesla legnagyobb találmányának, a Tesla-tekercsnek és a hozzá kapcsolódó drótnélküli energiaátviteli rendszernek a jelentőségét manapság jócskán alábecsülik.Tesla találmánya az Univerzum kifogyhatatlan energiájához, az éterhez biztosít hozzáférést.

/Már előre szeretném közbeszúrni, hogy a Tesla halála körül kialakított verzió teljes mértékben hazugság. Nem szegénységben halt meg, nem úgy és nem akkor.... Természetesen az csak a hivatalos "duma", hogy egy new yorki hotelszobában és szegénységben halt meg... Tesla nem halt meg, hanem "eltűnt"...Nem sok dokumentációt fogtok találni, de fontos tényező, hogy a dimenziók közötti ugrásokat is kutatta.... Ott volt az atombomba kifejlesztésénél is...  

Az alábbi képet is azért tettem ide, mert látható rajta Nikola Tesla ! 
Kormányzók, Tesla jobbról a 2.
Nos..nem vettek róla tudomást és nem volt ismert ??? Ugyan már ! Királyokat és elnököket ismer, ismeri Edisont és Mark Twaint..Westinghouse-t és az összes bankárt..  Ők mind használták Teslát, fizettek neki ! Vajon miért nem szerepel sehol a történelemkönyvekben ? Ezen érdemes elgondolkodnotok ! (Szerk. Megj. SBG Buddha) /

Nagyon sok félreértés van a Tesla-tekercs működése körül. Sokan úgy gondolják, hogy ez csak egy nagyfeszültségű transzformátor, melynek segítségével hatalmas elektromos kisüléseket lehet előidézni. A legtöbb embernek nagyméretű, gyűrűs oszlopok jutnak az eszébe, amiből sistergő, villámszerű kisülések indulnak ki. Ezek kétség kívül nagyon szépek és érdekesek, azonban semmi közük a Tesla-tekercs valódi funkciójához.

Egy jól működő Tesla-tekercs segítségével ingyen-energiához (másnéven nullaponti energia vagy éter) lehet jutni, ami azt jelenti, hogy nagyobb a szerkezet kimeneti energiája, mint a bemeneti, vagyis a "semmiből" nyertünk energiát a működése közben (működési hatékonysága nagyobb, mint 100%).
A legtöbb tudós ennél a résznél megáll, és mindenféle fizikai törvényt felhozva lehetetlenségnek, átverésnek titulálja az egészet. Ez legyen csak az ő bajuk, ha ilyen szűk látókörűek. Szerencsére vannak, akik továbbgondolják ezt a dolgot és fejlesztenek.... (megj..SBG Buddha-VilagHelyzete)


Egy ilyen tekercs jóval több, mint egyszerű transzformátor: kibocsátott impulzusaik gyorsabban terjednek, mint a fény, minden anyagon képesek áthatolni (Faraday-kalitkákon is, ami mutatja, hogy nem elektromágneses jellegűek), nagy távolságokra képesek utazni gyengülés nélkül, mely drótnélküli energiaátvitelt tesz lehetővé, valamint ingyen energia kinyerésére képesek. Lássuk, hogy fedezte fel Tesla ezt a hihetetlen dolgokra képes szerkezetet!

Nagyfeszültségű áramkör nyitásakor vagy záráskor egy rövid, nagyfeszültségű kisülés keletkezik (biztos, hogy mindenkinek beugrik a kép, amikor régebbi filmekben vagy régi kort ábrázoló filmekben felnyomnak egy hatalmas kapcsolót, amit szikrázás követ), ami az ő korában számos technikus halálát okozta, és amit ő diszruptív kisülésnek nevezett. Tesla a laboratóriumában nagyfeszültségű dinamó és  szikraköz (hasonló az autó gyújtógyertyájához) segítségével modellezte a jelenséget. A szikraközön működés közben gyors, rövid feszültségimpulzusok haladtak át, melyek során a közelben állók a bőrükön nyomást érzékeltek.

Tesla először azt gondolta, hogy valamiféle fizikai anyagból álló hullámok okozzák ezeket az érzéseket. Ezt elvetette, mikor rájött, hogy semmiféle anyag nem képes feltartóztatni a hullámokat - emiatt nem lehetnek elektromágneses hullámok sem.

Ezután növelni kezdte a feszültséget és az impulzusok gyorsaságát, és úgy találta, hogy ez a bőrön érzékelhető nyomás nagyságát is megnövelte. Kísérletei során kiküszöbölte a szikraközön áthaladó kisülés visszafelé vándorlását, mert ez csökkentette az eszköz hatékonyságát. Mikor a nagyfeszültségű impulzus átugrott a szikraközön, a vezető anyagának elektromos ellenállása megakadályozta, hogy azonnal áram tudjon folyni rajta. 

Megfelelően gyors impulzusokkal Tesla teljesen megakadályozta, hogy áram folyjon a vezetőben a szikra átugrása után, ami aztán visszafele sem tudott távozni;
 Tesla ezáltal sikeresen elválasztotta a feszültséget az áramtól. A tiszta elektromos potenciál (azaz feszültség) ezután érzékelhető lökéshullámokban távozott a szikraközből.
Tesla úgy gondolta, hogy a feszültséget az éter áramlása hozza létre a vezetőben, és az éter közegében terjednek az elektromágneses hullámok. Ez az éter fénysebességnél nagyobb sebességgel volt képes haladni és minden anyagon áthatolt; ez az anyag lehet az Univerzum alapanyaga. Tesla diszruptív kisülései longitudinális hullámokat hoztak létre az éterben, melyek terjedési iránya megegyezik a rezgési irányukkal (ilyen hullámok a hanghullámok is).
Ezeket a hullámokat néha "skaláris" hullámoknak hívják (innen ered a skaláris fegyver vagy skalárfegyver elnevezés, ami az éter hullámait használó fegyvereket jelent).


Tesla a kísérletei során rájött, hogy a kisülések időtartama és gyakorisága fontos tényező volt a biztonság szempontjából. A kisülés időtartamának csökkentésével és frekvenciájának növelésével a kisülés egyre veszélytelenebb volt az emberre nézve. Nagyobb frekvenciájú (tehát gyakoribb), rövid kisüléseknél teljes egészében megszűnt a fájdalom, a csípés valamint a hőhatás is, de a nyomás érzése megmaradt. Ezért volt az lehetséges, hogy gépeinek működés közben Tesla nyugodtan üldögélhetett a csapkodó szikrák mellett, ugyanis azok nem voltak rá veszélyesek. 
Ezt láthattuk a The Prestige (A tökéletes trükk) című filmben is, valamint, ha Tesla engedte az étert keresztülfolyni a testén, világított az égő a kezében.

Ha Tesla a szikra közelébe kondenzátort helyezett, az feltöltődött, valamint fémlemezzel összekötött égő világított. Ezek alapján rájött, hogy a rendszert drótnélküli energiaátvitelre is lehetne használni. Tesla jegyzeteiben arról beszélt, hogy ily módon az egész világot energiával tudná ellátni, de még szükség volt további fejlesztésekre.

Ezek közül az egyik a Tesla-tekercs volt. Szabadalmaztatott egy találmányt, ami során a diszruptív kisülések két vastag, rúd alakú vezetőn (primer tekercs) keresztül folynak. Ezeket egy lapos, csigavonalban haladó tekercs (szekunder tekercs, lásd a bal oldali képen) köré tekerte néhányszor, melynek drótja jóval vékonyabb volt, mint az előzőé. A primer és szekunder tekercsek tömegét úgy állította be, hogy azok rezonanciában legyenek egymással. A szekunder tekercs egyik végét földelte (ez növelte a hatékonyságot), a másikat pedig szabadon hagyta. A szikraközből kiinduló hullámok a primer tekercs felszínén haladnak, majd átugranak a másodlagos tekercsre, mely során a feszültség hatalmas mértékben megnő, és kisülések jelennek meg a szekunder tekercs végén. Bár a konstrukció nagyban hasonlít a hagyományos transzformátorokhoz, működési mechanizmusa nagyon távol áll tőlük.


A Tesla-tekercsben nem folyik áram.
 • Mivel nincs áram, ezért nincs mágneses indukció sem, ami a transzformátorok alapelve.
 • A feszültség nem a legkisebb ellenállás irányába áramlik (lásd még pl. Tesla hairpin áramkörét).
 • A szekunder tekercs nyitott, ami kizárja, hogy transzformátorként működjön.
Tesla ezután továbbfejlesztette a rendszert: egy fémgömböt helyezett a szekunder tekercs végére, mely megnövelte a hatásfokát valamint a kisugárzott impulzusokat egyenletesebben osztotta el, és a szekunder tekercs fölé további tekercset helyezett, aminél úgy találta, hogy a kúp alak volt a leghatékonyabb (más forrásokból is tudni lehet, hogy ez a forma hatékonyan gyűjti az energiát az éterből). A fejlesztések után több millió voltos feszültség létrehozására volt képes berendezésével. A hatalmas elektromos kisülések veszteségek a rendszerben, ezeket csupán szemléltetésre és kísérletezésre használta Tesla.

Tesla Colorado Springs-i laboratóriumában

  A gömb lehetővé tette, hogy az impulzusok egyenletesen terjedjenek minden irányban; az energiát sugárzó berendezés már kész volt, már csak egy vevőt kellett készíteni. Tesla számos vevőt tervezett. Ezekből néhány fémlemezekből állt, melyekbe a longitudinális hullámok beleütköztek, és feszültséget keltettek. Ezután ezt elektromos eszközök működtetésére lehetett használni. Tesla rájött, hogy a kibocsátott hullámokat egy szűk sugárba képes összpontosítani egy speciális csővel. Megfigyelte, hogy miután egy ilyen sugár egy ideig aktív volt, majd lekapcsolta a gépét, az éter ugyanúgy áramlott tovább a sugár helyén. Ilyenkor ha fémlapot tett az útjába, elektromos szerkezeteket tudott működtetni vele anélkül, hogy be lenne kapcsolva a gépe!

  Az éter egyik különleges tulajdonsága, hogy bizonyos fajta momentum, lendület megtartására képes, ezért Tesla gépe még kikapcsolása után is képes energiát sugározni. A fizika törvényeit már eddig is leromboló Tesla-tekercs ezek után már kétséget sem hagy afelől, hogy a fizika törvényeivel valami nincs rendben. Ezen kívül berendezései körül fényes aura alakult ki, ami idővel egyre csak nőtt.

  Tesla felfedezte, hogy ha hasonló szerkezetű vevőtekercseket készít, mint amilyen az adó (csak megfordítja a két tekercs helyét), sokkal nagyobb hatásfokkal tudja felfogni a sugárzott energiát. Ehhez a két tekercsnek rezonanciában kellett lennie egymással, ami szigorúan meghatározott méretparamétereket jelentett. Egy ilyen vevő segítségével több energiát volt képes nyerni, mint amit az adó sugárzott! A rendszer ugyanolyan jól működött, ha az adót is és a vevőt is Faraday-kalitkába tette, ami kizárja, hogy elekromágneses hullámok hozzák létre a jelenséget. Azt is megfigyelte, hogy ha az adót és a vevőt is földeli, több energiát tud begyűjteni. A Földet egy hatalmas éterraktárnak gondolta, amiből párhuzamosan tud a találmánya energiát nyerni a szikraköz mellett, vagyis a Földben és a levegőben sugárzott hullámokat is fel tudta fogni.
  Részlet A tökéletes trükk c. filmből

  Hatalmas adótornyokat épített, melyek minden irányba sugározták az éterhullámokat, melyeket ezután különböző távolságra elhelyezett vevők fogtak fel. A hullám intenzitása a távolsággal nem csökkent vagy csak elenyésző mértékben, sőt, néha nőtt. Egy alkalommal egy 40 km-re lévő ház összes elektromos szerkezetét (égők, motorok, fűtőtestek) ezzel a rendszerrel működtette.

   A shorehami és wardenclyffe-i torony
  Tesla ezt a technológiát tekintette élete legnagyobb művének, ami nem csoda, hiszen ezzel korlátlan, drót nélkül továbbított energiához lehetne juttatni az egész világot. Nem kell mást tenni, csak adótornyokat építeni és vevőket tenni a háztartásokba; a rendszer jóval több energiát termelt, mint amennyit használt, ezáltal megoldhatta volna a világ energetikai problémáját, és már 60-70 évvel ezelőtt beköszönthetett volna az emberiség Aranykora.

  De igen, ott a nagy DE. Mint ahogy sejthető, ez nem tetszett a hatalomnak, olajbáróknak, akik nem hagyhatták, hogy ingyen energiát sugározzon bárki is a világ körül, mert ezzel kicsúszott volna az irányítás a kezükből. A villamos energia nagy függőséget okoz: képzeljük csak el mai világunkat áram nélkül. Mi történik, ha áramszünet van? Megáll az élet. Tesla technológiájával mindenki függetlenedhetett volna az energiacégektől, a villanyszámlától valamint az áramszünettől. Egy háború során az egyik legnagyobb gond az áramszünet. Ennek is vége lehetett volna. De ahol nincs függőség, ott nincs hatalom sem, ezért nem hagyhatták, hogy Tesla találmánya elterjedjen. New York-i laboratóriumát felgyújtották, a tornyok építésének finanszírozását visszavonták, valamint lebontották őket.

  Meg kell jegyezni még, hogy Tesla számos alternatív felhasználási területet javasolt találmányának. Úgy gondolta, ha két torony között az ionoszférában továbbítja az energiát, azzal kivilágíthatja az eget éjszaka, mesterséges északi fényt létrehozva. Elméletben technológiájával antigravitációs szerkezetek meghajtása is lehetséges valamint fénysebességnél gyorsabb kommunikációra is felhasználható. Mivel egy csővel irányítani és fókuszálni tudta az éter hullámait, ezt fegyverként is fel lehetett volna használni.  A koncepció a halálsugár nevet kapta. 

  Gyakorlatilag ebből lett a mai H.A.A.R.P , amiről már sokat beszéltünk (Szerk.)

  Részecskéket lehetett volna felgyorsítani hatalmas sebességre a segítségével, amivel aztán az ellenséges repülőgépeket több ezer kilométerről el lehetett volna pusztítani -ezzel védelmi pajzsokat lehetett volna vonni városok, országok köré. Számos ország vezetőjének felajánlotta technológiáját, nem sok sikerrel.

  Tesla technológia a háborúban
  Tesla úgy gondolta, hogy ha terve megvalósulhatna, az a háborúk végét jelentené, ami az egyik álma volt. Ezzel párhuzamosan egy globális drótnélküli energiaátviteli rendszer kiépítése után az emberiség minden problémája megoldódhatott volna.
  A Tesla-tekercset azóta számtalan tudós (pl. Eric Dollard, Steve Jackson, Prof. Konstantin Meyl) és lelkes amatőr építette meg és bizonyította be róla, hogy valóban működik, és a fizika törvényeinek ellentmondó jelenségek létrehozására képes.


  Házilag készített Tesla-tekercsek  Összefoglalásul:

  • A Tesla-tekercs a diszruptív kisülés feszültségét növeli meg. A végső feszültség többezerszerese lehet a bemeneti feszültségnek. Mindez úgy történik, hogy a tekercs nem transzformátorként működik és nem folyik benne áram.
  • Az éter hullámait, melyeket a tekercs begyűjt és felerősít, és ami az áramtól elválasztott feszültség, felfogás után elektromos szerkezetek működtetésére lehet használni.
  • Ezen hullámok intenzitása a távolsággal nem csökken vagy csak elenyésző mértékben, sőt, néha nő
  • A hullámok bármilyen anyagon áthatolnak,  Faraday-kalitka sem állítja meg őket.
  • A hullámok egy bizonyos idő után akkor is tovább mozognak, ha a berendezés le van kapcsolva.
  • A hullámok fénysebességnél nagyobb sebességen képesek haladni.
  • És a legfontosabb: a rendszer több ponton is ingyenenergiát termel (1. szikraköz, ahonnan is nagyobb feszültségű impulzusok távoztak, mint amire a dinamó képes 2. maga a tekercs, 3. hullámok akkor is mozognak, ha a berendezés nincs bekapcsolva, 4. rezonanciában lévő vevő), azaz hatékonysága nagyobb, mint 100%.

   Ingyen energia létezik, de a tudomány fehérgalléros bűnözői is sajnos
  Gondolom kevesen vannak közöttünk, akik ne ismernék Egely György nevét.
  Személy szerint még gyerekkoromban olvastam könyveit és már akkor hallottam jó pár előadását és mindig megragadott az ingyen energia léte, az Univerzumból korlátlan mennyiségben rendelkezésre álló és kicsatolható energia, amit Nikola Tesla felfedezett. Akkoriban a gömbvillámokról, azóta a hidegfúzióról hallhatunk sokat tőle, amit azóta kutat és meg is alkotott. (SBG Buddha-VilagHelyzete.com)


  Egely György anyagai megtekinthetőek:
  Írások: http://scribd.com/egelygyorgy
  Videók: http://vimeo.com/egely

  2016. április 26., kedd

  Erőszakos betelepítés: Stockholmi városházán zajló ülés mutatja "az értelem és Európa halálát", aminek egyenes adásban vagyunk szemtanúi  Stockholmi városházán zajló ülés nagyon jól mutatja az erőszakos betelepítés miatti szakadékot a lakosság és Európa urai között. Lefordítottam nektek, de nézzétek meg a videót is!

  Helyszín: Stockholm City Hall

  Ezt a napokban lezajlott lakossági gyűlést Stockholmban a városházán ajánlom mindenki figyelmébe, aki képben szeretne lenni a bevándorlók/migránsok betelepítése körüli európai helyzetről.... !


  Szó szerint tetten érhető minden, amit óriási szakadékként érzékelünk a helyi lakosság véleménye és Európa döntéshozói, dróton rángatott politikusai között.........


  A vita az állandó és napjainkban aktuális téma körül bontakozik ki:

  Idegen bevándorlók számára lakóház komplexumok és menekültközpont kialakítása a helyi iskola közvetlen közelében....
  - "Mindannyian, akik idejöttünk számunkra ma este a kérdés arról szól, hogy biztonságban érezzük magunkat a lakóhelyünkön vagy sem?"

  Menekültek, bevándorlók ilyen fajta idehelyezése iskolánk, gyerekeink és unokáink közelébe, elfogadhatatlan. Láttuk már mennyi komoly probléma adódik ebből: késelések, zaklatások, megerőszakolások....."

  - "Hogyan lesznek képesek önök garantálni a biztonságot gyerekeink számára?"

  Úgy tűnik, mintha önök ezt már teljesen eldöntötték volna, hogy idetelepítenek annyit, amennyit csak lehetséges, ami már eleve megteremti a gyűlölködés és harag lehetőségét, hiszen lesznek "ŐK" és vagyunk "MI"...."

  - "Egyszerűen érthetetlen miért vagy szükség egy ekkora menekültszálló-építési projektre ?! Miért nem helyeznek el kisebb létszámban néhányan itt, másokat ott ? Mivel látjuk, ha túl sokan vannak, 'gang'-ekben járják az utcákat és mi pedig egyedül vagyunk..... Óriási elégedetlenség és nyilvánvalóan gyűlölködés lesz az eredménye, ellenállás az egésszel szemben! "

  - Egyszerűen nem értem miért nem mennek ki a politikusok és kérdezik meg, mi erről az emberek véleménye, akik ott élnek egy adott körzetben! Ez az igazán nagy kérdés!


  Helyi képviselő (láthatóan ő maga sem 'echte' svéd) :
  - Sajnos nagyon kevés időnk van. van még kérdés?

  A helyi lakosok viszont nem hagyják a válaszok elsunnyogását és követelik, hogy válaszoljanak a kérdésekre! Nagyon tanulságos látni, hogy mennyire ostoba, buta, orruknál vezetett emberek ülnek Nyugat-és Észak-Európában (is) az önkormányzatokban.......!

  Képtelenek és nem is akarnak válaszolni a problémára, pláne tenni ellene!


  Egyszerűen AZ ÉRTELEM és a CIVILIZÁCIÓ HALÁLA, aminek egyenes adásban vagyunk szemtanúi.....

  - "Mi svédek demokráciában élünk és jogunk van, hogy válaszokat kapjunk a kérdéseinkre! Az utolsó vérünkig tiltakozni fogunk az ellen, hogy ezt a projektet megvalósítsák! Válaszoljon a kérdésre!"


  Milyen elemzések készültek, hogy a bevándorlókat pont ilyen módon és itt, egy iskola mellett kell elhelyezni ? .... a képviselő nem válaszol a kérdésre és arra hivatkozik, hogy ez magasabb szinten született döntés....... 

  - Én önhöz, mint képviselőhöz intézem a kérdést és ön köteles rá válaszolni! 

  - A Városháza gondoskodik az iskolákról, az idősekről, a szabadidőről..... De nem a Városháza hozta ezt a döntést...... 
  - Kell, hogy legyen valamiféle rend a demokráciában és önök nem ülhetnek csak ott és hápoghatnak, amikor kérdéseket teszünk fel egy súlyos kérdésről!


  Egy másik képviselő válaszol, miszerint 4000 ilyen ház-komplexum található és sehol nem volt eddig probléma....

  "Svédek fognak beköltözni ezekbe a házakba ?"

  - "Akkor hadd kérdezzem már meg, ami minden polgárban felmerül: Svédek fognak beköltözni ezekbe a házakba?" 

  Amennyiben nem, akkor megkérdezhetem, hogy a svédeket miért diszkriminálják ebből hátrányosan megkülönböztetve ? Mert itt Spanga-ban rengeteg fiatal pályakezdő svéd van, aki nem rendelkezik lakással és problémát is jelent, hogy lakhatást találjanak.... Önök, mint politikusok mit kezdenek ezzel a problémával ?

  Igen, igazuk van, hogy extrém helyzet van most.... Igen, mert Svédország nagyon extrém helyzetben van. De mi magunk okoztuk ezt az extrém helyzetet...sőt sokkal inkább a politikus döntéshozók.

  Vállalniuk is kell a felelősséget a lakhatási helyzetért és nem pedig az egész világ számára megoldani azt! Ami elsődlegesen az önök feladata,: Megoldást találni azok számára,akik itt élnek, ...akiket önök képviselnének (elvileg)


  Válasz továbbra sem érkezik.... Mindössze "Nyugodjanak le! Nyugodjon le mindenki!" -utasítások.... 
  Majd megérkezik 'törvényszerűen' a "Maguk ott, akik RASSZISTÁK nyugodjanak le" vád is.... 

  "Nyugalom! Nyugalom!" 

  Nos politikai korrektség elve szerint Európa ma a legnagyobb nyugalommal kellene, hogy végignézze kultúrájának és nemzettudatának felszámolását.....Meghódítását..... Az önvédelem, a logikus gondolkodás, a saját lakosságunk általi számonkérés a liberális aberrált túlbuzgó európai politikusoknál szó szerint nem PC (politikailag korrekt)....... 

  Megismétlem: AZ ÉRTELEM és a CIVILIZÁCIÓ HALÁLA, aminek egyenes adásban vagyunk szemtanúi..... (SBG Buddha-VilagHelyzete.com)

  2016. április 23., szombat

  Prince halála a brit királynő születésnapján Baal kapuinak megnyitásával-Okkult összefüggések kérdéseit vetette fel  Az előző cikk folytatását az élet hozta magával... Bár előre sejthető volt, hogy érdekes okkult összefüggések kerülhetnek előtérbe ezekben a napokban, de akkor április 10-én, mikor leírtam gondolataimat BA'AL-templomának világszerte felépített kapujáról és annak az április 20-21-i nappal való kapcsolatáról természetesen sok összefüggés eszembe sem jutott......  
  Viszont az adott nap megtörténte után érdemes kicsit visszatekinteni....
  "In medias res" 2016. Április 21-én milyen események történtek ?!?

  Annak fényében, amit április 10-én írtam nektek FB-on... /"Talán 'furcsa nap' lehet ez az április 20-ról 21-re virradó nap, mint az év 111.napja, ami mindig jelentős az okkult világban..., Ba'al templom kapujának felállításával és az áldozathozatallal...." /

  A cikk kiegészítéseként írt posztom itt megtalálható:

  Tehát NÉZZÜK : Április 21....


  💥 1. Erzsébet királynő 90. születésnapja Nagy-Britanniában 

  💥 2. A Ba'al Templom Kapujának felállítása Londonban a Trafalgar Téren a tervek szerint 19-én.....

  Erről részletesen írtam itt:

  Pontosabban a római birodalom idejéből (3.század - Septimius Severus) származó kapu diadalíve, amit az ISIS rombolt le Palmyrában ezen a jeles napon lett újraélesztve Londonban..... Ezen a kapun vonultak keresztül szírek, rómaiak, hogy bejussanak BA'ALTemplomába....

  A diadalív elhelyezése a Trafalgar Téren rögtön a NELSON obeliszk mellett.... 

  PRINCE Rogers NELSON (A herceg) halála
  💥 3. PRINCE (A herceg) halála - A világhírű zenei 'ikont' halva találják otthonában 57 éves korában! Eredeti neve Prince Rogers NELSON !

  Igen, NELSON !

  Prince utolsó üzenetét, amit Instagramra írt ki halála után valaki törölte.
  Az üzenet szavait nagy betűkkel írta:
  "JUST WHEN YOU THOUGHT YOU WERE SAFE" 

  (érdekesség, hogy egykori híresség barátnője Vanity szintén 57 éves korában hunyt el)


  💥 4. Április 21 - RÓMA ALAPÍTÁSA  A történelemben emellett a leírások szerint I.e.753-ban ezen a napon, április 21-én alapította meg Rómát az ikertestvérpár Romulus és Remus.....

  http://www.history.com/this-day-in-history/rome-founded


  💥 
  5. Obama éppen erre az időszakra időzítette Londonba tett látogatását 

  💥  6. Április 21-22-én totális telihold van (Rózsaszín Telihold) (nem tudom, van-e jelentősége...)

  https://www.almanac.com/content/full-moon-april
  A diadalív a világ három városában fog megjelenni: A Gematria kódja szerint ezen városok értéke: 

  Segítségül: http://www.gematrix.org/  LONDON = 444 in Gematria

  NEW YORK = 666 in Gematria

  DUBAI = 222 in Gematria


  Idézve még az április 10-i FB.oldalon közzétett írásomból:

  "Április 19 pontosan 13 napra van a nevezetes Május 1-től, ami nem csak az Adam Weishaupt-féle Illuminati megalapításának évfordulója, hanem egy 13 napos periódus kezdete, amit úgy ismernek a régi időkből, hogy
  "'the Blood Sacrifice to the Beast'" 
  >> Véráldozat a Vadállatnak vagy Szörnyetegnek.....

  Mindez, mint tudjuk Május 1-i Beltane ünnepén kulminál......


  Április 19-e pedig a kánaánita Moloch ünnepe.... ! "


  Korábbi eseményeket kerestem ide:
  ● April 19, 1993 – Waco Massacre: An FBI assault lead to the burning down of the compound of a sect named Branch Davidians, killing 76 men, women and children.
  ● April 19, 1995 – Oklahoma City bombing – 168 people killed.
  ● April 20, 1999 – Columbine High School massacre – 13 people murdered, 21 injured.
  ● April 16, 2007 – Virginia Tech massacre – 32 killed; 17 injured.
  ● April 16, 2013 – Boston Marathon explosions – 3 killed; 107 injured.
  ● April 19, 2013 – Boston terrorist Tamerlan Tsarnaev shot to death.

  Természetesen ahogy akkor is írtam minden ilyen egybeesés, csupán találgatás, hiszen a valódi összefüggést (ha van) csak a 'hozzáértők' érthetik....


  Számunkra valószínűleg marad "a véletlen műve"...... (SBG Buddha-VilagHelyzete)


  De ha szeretnétek még kicsit sokkolni magatokat, nagyon ajánlom a Gematria okkult számait és szavait ! Egyszerű Gematriában (Simple Gematria)   A megannyi néven illetett Prince of Hell, (a pokol hercege) = zsidó nevén Belial a zsidó gemátriában szintén 57 (Satan, Beelzebub, Asmodeus, Lucifer, Laviathan, Mammon, Belphegor)
  Angolul beírva:  "TEMPLE OF BEL"  = 666 

  És a hab a tortán maga a dátum: 2016-04-21
  = 2+0+1+6+0+4+2+1 = 16

  Írjátok be a Simple Gematria kódba : BAAL 


  És vajon mennyi fog kijönni..... ? 

  Igen..... De ez biztos véletlen.....

  Na nem borzolom tovább a kedélyeket ... jó gondolkodást mindenkinek....Biztos, hogy mindennemű egybeesés csak a véletlen műve !
  Azért ha bármilyen új összefüggést vagy információt találok, bővítem majd a cikket!

  Írta, szerkesztette :SBG Buddha http://www.VilagHelyzete.com/
  https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD

  Kapcsolódó cikkek: